Obduktion på myskoxe gav ingenting
UPPSALA (LT)
30 augusti 2000

Den döda myskoxe som hittades i Rogen häromveckan har nu obducerats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

- Men det gav inte mycket, säger veterinär Caroline Bröjer.

Myskoxen var så starkt sönderruttnad att det nästan inte gick att se någonting.
- Den bestod av skelett, enstaka muskelbitar, fett och hår, berättar Caroline Bröjer. Det enda vi kan säga är att det är ett ungt djur, ungefär två år. Det är svårt att säga när den dog, och jag är inte tillräckligt kunnig för att kunna avgöra könet.

Myskoxen verkar ha dött snabbt, vilket talar för att den kan ha gått genom isen i tjärnen så som naturbevakaren Lasse Rehnfelt tänkte.
- Den stora mängden fett i kroppen tyder på att den inte gått någon längre tid och burit på en sjukdom, säger Caroline Bröjer.
Nu ska myskoxen till Naturhistoriska Riksmuseet där skelettet ska kokas rent.

KARIN ENGE

©Länstidningen AB•2000

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel